Hotline: 0988398241

Tổng hợp N5+N4

Tổng hợp N5+N4

Số bài học:

0 Bài

Số video:

545 Video bài giảng

Khóa học tiếng Nhật N5+N4online

Học phí:       1400.000VNĐ

Thời gian:     1 năm rưỡi 

Số bài học:   50 bài

Số video:      545 bài giảng

Bạn sẽ học được gì trong khóa học này

N5+N4 là khóa học tổng hợp 50 bài Minano Nihongo của Tiếng Nhật Ame dành cho khóa học sơ cấp

 

Thành viên đã học

Số thành viên đang học

0