Hotline: 0988398241

Tổng hợp N4+N3

Tổng hợp N4+N3

Tổng hợp N4+N3

Số bài học:

0 Bài

Số video:

525 Video bài giảng

Khóa học tiếng Nhật N4+N3 online

Học phí:       1500.000VNĐ

Thời gian:     1, 5 năm 

Số bài học:   55 bài

Số video:      525 bài giảng

Bạn sẽ học được gì trong khóa học này

N4+N3 là khóa học tiếng Nhật đi từ cuối sơ cấp đến trung cấp

Thành viên đã học

Số thành viên đang học

0