Hotline: 0988398241

Nhập môn tiếng Nhật Quy tắc phát âm tiếng Nhật

Nhập môn tiếng Nhật

Học Phí:

Thời hạn:

7 Ngày

Số bài học:

4 Bài

Số video:

7 Video bài giảng

Khóa học Nhập môn

Học phí:       Miễn phí

Số bài học:   10 bài

Số video:      10 bài giảng

Bạn sẽ học được gì trong khóa học này

Học bảng chữ cái, số đếm, quy tắc phát âm cơ bản, các mẫu câu chào hỏi cơ bản

 

Thành viên đã học

Số thành viên đang học

0

Tài liệu bài học

DOWNLOAD TÀI LIỆU (PDF)