Hotline: 0988398241

Khóa học N4

Khóa học N4

Số bài học:

0 Bài

Số video:

275 Video bài giảng

Khóa học tiếng Nhật Khóa học N4 online

Học phí:       900.000VNĐ

Thời gian:     9 tháng  

Số bài học:   25 bài

Số video:      275 bài giảng

Bạn sẽ học được gì trong khóa học này

Khóa học N4 là khóa học được Tiếng Nhật Ame xây dựng giúp học viên nắm vững nền tảng giao tiếp tiếng Nhật cơ bản sau khóa học N5. Sau khi hoàn thành khóa học này, học viên có thể giao tiếp tiếng Nhật với các đoạn hội thoại thông thường trong cuộc sống hàng ngày

Thành viên đã học

Số thành viên đang học

3