Hotline: 0988398241

Khóa học N3

Khóa học N3

Số bài học:

0 Bài

Số video:

250 Video bài giảng

Khóa học tiếng Nhật Khóa học N3 online

Học phí:       1000.000VNĐ

Thời gian:     270 ngày 

Số bài học:   30 bài

Số video:      250 bài giảng

Bạn sẽ học được gì trong khóa học này

Bạn có thể giao tiếp những mẫu câu nâng cao trong cuộc sống hàng ngày như: đăng ký các dịch vụ thông thường (điện thoại, ngân hàng, thuê nhà...)

 

Thành viên đã học

Số thành viên đang học

2