Hotline: 0988398241

Khóa học N3

Khóa học N3

Số bài học:

0 Bài

Số video:

250 Video bài giảng

Khóa học tiếng Nhật Khóa học N3 online

Học phí:       500.000VNĐ

Thời gian:     6 tháng (Được bảo lưu tối đa 10 ngày trong thời gian học) 

Số bài học:   25 bài

Số video:      100 bài giảng

Bạn sẽ học được gì trong khóa học này

Khóa học N3 là khóa học tiếng Nhật cơ bản nhất, dành cho người mới bắt đầu làm quen với tiếng Nhật. Khóa học này học từ bảng chữ cái đến bài 8 của giáo trình Minna no Nihongo Sơ cấp. Khóa học này được Tiếng Nhật 180 xây dựng giúp học viên nắm vững nền tảng giao tiếp tiếng Nhật cơ bản. Sau đó nắm vững các ngữ pháp cơ bản và kỹ năng giao tiếp tiếng Nhật trong đời sống hằng ngày

 

Thành viên đã học

Số thành viên đang học

2