Hotline: 0988398241

Khóa học

Nhập môn tiếng Nhật

Nhập môn tiếng Nhật

Học Phí:

Thời hạn: 7 Ngày

Số video: 7

246 Lượt xem

học viên đã mua

Khóa học N5

Khóa học N5

Học Phí: 2.000.000VNĐ 2.500.000VNĐ

Thời hạn: 180 Ngày

Số video: 150

440 Lượt xem

100 học viên đã mua

Khóa học N4

Khóa học N4

Học Phí: 600.000VNĐ 700.000VNĐ

Thời hạn: 180 Ngày

Số video: 200

370 Lượt xem

100 học viên đã mua

Khóa học N3

Khóa học N3

Học Phí: 2.200.000VNĐ 3.500.000VNĐ

Thời hạn: 18 Ngày

Số video: 250

202 Lượt xem

100 học viên đã mua

Tổng hợp N5+N4

Tổng hợp N5+N4

Học Phí: 3.600.000VNĐ 4.500.000VNĐ

Thời hạn: 360 Ngày

Số video: 450

128 Lượt xem

100 học viên đã mua

Tổng hợp N4+N3

Tổng hợp N4+N3

Học Phí: 3.600.000VNĐ 4.000.000VNĐ

Thời hạn: 24 Ngày

Số video: 600

128 Lượt xem

100 học viên đã mua