Hotline: 0988398241

HƯỚNG DẪN THAM GIA NHÓM TRÊN FACEBOOK

 Click vào đường link facebook của Tiếng Nhật 180, đường link sẽ dẫn bạn tới nhóm học tập của Tiếng Nhật 180. Ở đó bạn có thể trao đổi bài tập, kinh nghiệm học tập với các thành viên khác.